Login
Złota myśl
 
Archiwum Aktualności 2018/2019

Wychowanie w duchu religijnym - Dary Ducha św. - Dar BOJAŹNI BOŻEJ

Categories: | Author: Katarzyna Koter-Ruda | Posted: 6/27/2019 | Views: 566

Wśród siedmiu darów, których udziela nam Duch Święty jest dar bojaźni Bożej. Na czym on polega? Czym się różni bojaźń Boża od lęku, trwogi, strachu czy paniki? Tym zagadnieniom 10 czerwca było poświęcone spotkanie dla dzieci i młodzieży w naszym Ośrodku.
Dar Bojaźni Bożej wcale nie oznacza, że mamy się bać Boga. To jest dar szacunku wobec Niego – podobnie jak szanujesz swoich rodziców, czyli nie mówisz o nich źle, modlisz się za nich, kochasz ich. Tak samo będzie wobec Boga. 
 

Jeśli twoje serce będzie napełnione darem Bojaźni Bożej – będziesz mieć olbrzymi szacunek do Boga, do Jego słowa, gdy będziesz je czytać lub modlić się. Mając dar Bojaźni Bożej, masz szacunek do Boga, którego nosisz w swoim sercu. Bojaźń według wielu świętych  to okazywanie Panu Bogu należnej czci i szacunku, a także dbanie o to, by w niczym Go nie obrażać. Z jednej strony ukazuje nam jaki jest Bóg, z drugiej  uzdalnia nas do unikania grzechu ze względu na miłość do Boga.
      Drogi  Przyjacielu, to było nasze ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym 2018/2019, poświęcone Duchowi Świętemu. Pamiętaj,  by móc doświadczać  działania darów Ducha Świętego,  które otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a potem bardzo mocno zostały ożywione w nas w sakramencie bierzmowania, musimy uświadomić sobie że, są one w nas złożone po to, abyśmy poddając się działaniu Ducha, wiedzieli jak żyć, jakie decyzje podejmować, jak widzieć świat, siebie samych, ludzi wokół nas oraz Boga. Myślę, że warto wsłuchać się i otworzyć się na to, co Duch Święty  swoją mocą chce w nas przemieniać.  
           Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagasz w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary:
1.    Proszę o DAR MĄDROŚCI, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże.
2. Proszę o DAR ROZUMU, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.
3. Proszę o DAR UMIEJĘTNOŚCI, abym patrząc na świat, dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości, i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.
4. Proszę o DAR RADY na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak postąpić.
5. Proszę o DAR MĘSTWA na czas szczególnych trudności i pokus.
6. Proszę o DAR POBOŻNOŚCI, abym chętnie przebywał z Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jako miejsce Twojego działania.
7. Na koniec proszę o dar BOJAŹNI BOŻEJ, bym lękał się grzechu, który obraża Ciebie, Boga po trzykroć Świętego.
Amen.
Życzę, radosnych , bezpiecznych, miłych wakacji. Abyście w pięknie przyrody dostrzegali Stwórcę -  Boga, nie zapominali o codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy Świętej i przystępowaniu do sakramentów świętych.
Z Bogiem, do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2019/2020.

Print Bookmark and Share

Return to previous page