Login
Złota myśl
 
Rok szkolny 2020/2021

Spotkanie w Duchu Religijnym

Categories: | Author: Katarzyna Koter-Ruda | Posted: 6/7/2021 | Views: 104

Kochani, zagadnienie dotyczące spotkań w Duchu Religijnym dla dzieci i młodzieży w naszym Ośrodka, które odbyło się  15 czerwca, było ostatnim spotkaniem w tym roku katechetycznym  i szkolnym 2020/2021.
Treścią tematu były dwa ostatnie wersety z modlitwy Ojcze nasz: „… i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen." Zobacz galerię zdjęć

Moi drodzy, czy odmawiając modlitwę "Ojcze nasz" zastanawiasz się czasem, jaki sens mają słowa "nie wódź nas na pokuszenie"?
Ojciec św. Franciszek zapytany, czy Bóg może wodzić nas na pokuszenie? W  książce pt: „Ojcze nasz”  Ojciec św. pisze, że lubi odczytywać to wezwanie w ten sposób: „Skoro Szatan mnie kusi, pomóż mi, abym nie wpadł w sidła jego pokus”. Nie mogę uwierzyć, że Bóg mnie kusi. Pisze dalej. To ja ulegam, a nie On mnie kusi, by patrzeć , jak upadam. Ojciec tak nie postępuje, ojciec natychmiast pomaga powstać. Tym, który nas wodzi na pokuszenie, jest Szatan, taki jest „ zawód” Szatana. Znaczenie  naszej modlitwy jest taki: „ Kiedy Szatan mnie kusi, proszę Cię , pomóż mi, podaj mi swoją dłoń”. W dalszej części pisze: Ale prawdą jest też, że kiedy jestem kuszony, zdaję sobie sprawę, ile łask Bóg wlewa do mojego serca: być może nie dostrzegłbym tego, gdybym nie był kuszony.
By lepiel zrozumieć znaczenie słów tej prośby zawartej w modlitwie Ojcze nasz zapraszam do obejrzenia przypowieści o miłosiernym ojcu.( strona internetowa). Jeśli po obejrzeniu zrozumniesz miłość Boga – Ojca względem człowieka, to zrozumniesz również to, że Bóg nie kusi, nie namawia do złego, tylko Szatan. Bóg pomaga nam jeśli Go oto prosimy zwyciężać pokusy szeptane przez Szatana, złego duch.
Kochani, dlatego każdego dnia prosimy Boga „zbaw nas ode Złego”.
„Zło, o którym mówi ta prośba, nie jest jakąś abstrakcją, lecz oznacza osobę, szatana, złego anioła, który sprzeciwił się Bogu. ‘Diabeł’ jest tym, który przeciwstawia się zamysłowi Boga i Jego dziełu zbawienia wypełnionemu w Chrystusie”.        
Kto powierza się Bogu nie lęka się działania Szatana! Na świecie jest zło! Szatan krąży kogo, by pożreć! Musimy być świadomi tej walki ze złymi mocami. Bez łaski Bożej nic nie możemy w tej walce! Mamy nosić zbroję duchową i walczyć ze złem najpierw w sobie, potem wokół siebie. Kościół nieustannie walczy o panowanie Boga z w świecie z Szatanem! Zło się panoszy i potrzeba stanowczego reagowania na zło.
Mamy modlić się o uwolnienie całego świata od zła oraz na tym miejscu, gdzie Bóg nas postawił, podjąć konkretne działania przeciw złu, przemocy, cierpieniu, niesprawiedliwości. Żadnych kompromisów ze złem!  Czy jestem świadomy walki duchowej, którą toczę? Czy nie przechodzę obojętnie wobec zła w sobie? Czy reaguję na zło wokół siebie: w rodzinie, w szkole, w środowisku?
Ojciec św. w swojej książce ukazuje znaczenie tego wersetu: „ nie pozwól, abyśmy ulegli złu”. Pisze , trzeba być bystrym, umieć rozpoznawać kłamstwa Szatana z którym, tego jestem pewien, nie powinno się wchodzić w dialog. Jak postępował Jezus wobec Szatana? Albo go wyrzucał, albo, jak na pustyni posługiwał się słowem Bożym. Nawet Jezus nigdy nie podjął dialogu z Szatanem, ponieważ jeśli zaczniesz z nim rozmawiać , jesteś zgubiony. On jest mądrzejszy od nas, przewraca cię, zawraca ci w głowie i  w końcu jesteś zgubiony.
Dla jaśniejszego spojrzenia i zrozumnienia czym tak naprawdę jest zło czynione przez Szatana, zapraszam tym razem do obejrzenia przypowieści o dobrym ziarnie i chwaście. Przypowieść  ukazuje  walkę dobra ze złem. Przypowieść o dobrym ziarnie i chwascie - kliknij
  Po obejrzeniu i wyciągnięciu wniosków decyja należy do ciebie! Za kim się opowiadasz? Jaką drogą chcesz iść przez życie?


 Zapamiętaj !!!
    nie wódź nas na pokuszenie – kuszenie jest częścią życia każdego człowieka. Boży plan zakłada wolność człowieka, więc ciągle musimy dokonywać wyboru między dobrem a złem. Bóg ma być nam pomoc w podejmowaniu decyzji, a nie tym, który czyha na nasze błędy.
    ale nas zbaw ode złego – Bóg stworzył człowieka wolnym, bo nie chciał otaczać się automatami. Możemy dokonywać wyboru miedzy tym, co przynosi nam korzyść, a tym, co nam szkodzi. Powinniśmy prosić boga o otwarte serce i oczy, aby odróżnia dobro od zła. Bóg chce nam w tym pomóc.
 

Print Bookmark and Share

Return to previous page