Login
Złota myśl
 
Nasz Patron św. Józef
PATRON OŚRODKA
 
Patronem Ośrodka jest święty Józef, który jest patronem m. in. ojców i rodzin. Jest On postacią wyjątkową i godną naśladowania. Święty Józef jest wzorem takich cnót jak: posłuszeństwo Bogu, wiara, miłość, opanowanie, skromność, pracowitość, czystość, ubóstwo, sprawiedliwość. Jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem, wyrażającą się tym, że Bóg powierzył mu Maryję i Jezusa – Syna Bożego pod jego opiekę.
 
http://www.e-oprawa.pl/media/PL/img/galeria/580x360/3509.jpg
 
UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. JÓZEFA
  
W dniach 14 - 17 marca 2016 r. w szczególny sposób czciliśmy św. Józefa - Patrona Ośrodka. Okres ten to dla nas jeden z ważniejszych dni w roku. Do uroczystości przygotowywaliśmy się od kilku dni. Dzieci i młodzież uczyły się pieśni oraz układały wiersze o św. Józefie. Wychowankom codziennie towarzyszyła modlitwa do Patrona. Podczas spotkania w kaplicy miało miejsce poświęcenie figury św. Józefa. Najważniejszym dniem był czwartek, kiedy to swoją obecnością zaszczycił nas Ekscelencja ks. bp Łukasz Buzun,który przewodniczył Mszy św. W oprawę liturgiczną włączeni zostali wychowankowie i wychowawcy. Po Mszy św. zaproszeni goście, pracownicy i wychowankowie obejrzeli przedstawienie przygotowane przez naszą młodzież. Reżyserem spektaklu była siostra Andrzeja. Obchody uroczystości ku czci św. Józefa zakończyła wspólna kolacja
 
PATRON OŚRODKA
 
Patronem Ośrodka jest święty Józef, który jest patronem m. in. ojców i rodzin. Jest On postacią wyjątkową i godną naśladowania. Święty Józef jest wzorem takich cnót jak: posłuszeństwo Bogu, wiara, miłość, opanowanie, skromność, pracowitość, czystość, ubóstwo, sprawiedliwość. Jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem, wyrażającą się tym, że Bóg powierzył mu Maryję i Jezusa – Syna Bożego pod jego opiekę.
 
http://www.e-oprawa.pl/media/PL/img/galeria/580x360/3509.jpg
 
UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. JÓZEFA
  
W dniach 14 - 17 marca 2016 r. w szczególny sposób czciliśmy św. Józefa - Patrona Ośrodka. Okres ten to dla nas jeden z ważniejszych dni w roku. Do uroczystości przygotowywaliśmy się od kilku dni. Dzieci i młodzież uczyły się pieśni oraz układały wiersze o św. Józefie. Wychowankom codziennie towarzyszyła modlitwa do Patrona. Podczas spotkania w kaplicy miało miejsce poświęcenie figury św. Józefa. Najważniejszym dniem był czwartek, kiedy to swoją obecnością zaszczycił nas Ekscelencja ks. bp Łukasz Buzun,który przewodniczył Mszy św. W oprawę liturgiczną włączeni zostali wychowankowie i wychowawcy. Po Mszy św. zaproszeni goście, pracownicy i wychowankowie obejrzeli przedstawienie przygotowane przez naszą młodzież. Reżyserem spektaklu była siostra Andrzeja. Obchody uroczystości ku czci św. Józefa zakończyła wspólna kolacja